English version of this page

Valgfrie ph.d.- emner i medisin og helsefag

Slik søker du opptak til ph.d.-emner og forskerlinjeemner i medisin og helsefag

Søkere som har studierett ved UiO

Søkere som har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO søker opptak til emner i StudentWeb fra følgende datoer:

Vår: 1. desember

Høst: 1. juni

Informasjon om søknadsfrister finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Søkere som ikke har studierett ved UiO

Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Det er egne søknadsperioder for å søke om studierett.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift for ph.d.-emner i medisin og helsefag ved Det medisinske fakultet, UiO.

Svar på søknad om opptak til ph.d.-emner – Påmeldingstype Søknad eller Direkte

Ph.d.-emner i medisin og helsefag har påmeldingstype direkte eller søknad. Du kan se om et ph.d.-emne har påmeldingstype Søknad eller Direkte i høyre kolonne av emnebeskrivelsen.

Påmeldingstype Søknad

Når du søker plass på et emne med påmeldingstype Søknad, må du vente på svar på om du har fått plass. Svar på søknad sendes på e-post ca 1 uke etter at søknadsfristen for emnet er utløpt.

Påmeldingstype Direkte svar i Søknadsweb

Når du søker plass på et emne med påmeldingstype Direkte, får du svar med én gang i Studentweb om søknaden er innvilget, om emnet er fullt eller om du ev. mangler forkunnskaper.

Ph.d.-emner ved Det medisinske fakultet, UiO

Ph.d.-emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Eksterne kurs

Legeforeningens kurs i opplæringsdelen

Kandidater som har tatt Legeforeningens kurs etter innvilget opptak og før 1. juli 2018, kan søke om å få kurs godkjent inn i opplæringsdelen i tråd med dagens praksis frem til og med 30. juni 2019. Les mer.

Andre aktiviteter

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner, ref § 8 i Utfyllende regler til Forskriften.

Kontakt oss

Publisert 20. mai 2015 12:52 - Sist endret 21. sep. 2022 13:18