English version of this page

Valgfrie ph.d.- emner i medisin og helsefag

Slik søker du opptak til ph.d.-emner og forskerlinjeemner i medisin og helsefag

Søkere som har studierett ved UiO

Søkere som har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO søker opptak til emner i StudentWeb fra følgende datoer:

Vår: 1. desember

Høst: 1. juni

Informasjon om søknadsfrister finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Søkere som ikke har studierett ved UiO

Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Det er egne søknadsperioder for å søke om studierett.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift for ph.d.-emner i medisin og helsefag ved Det medisinske fakultet, UiO.

Ph.d.-emner ved Det medisinske fakultet, UiO

Ph.d.-emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Eksterne kurs

Legeforeningens kurs i opplæringsdelen

Kandidater som har tatt Legeforeningens kurs etter innvilget opptak og før 1. juli 2018, kan søke om å få kurs godkjent inn i opplæringsdelen i tråd med dagens praksis frem til og med 30. juni 2019. Les mer.

Andre aktiviteter

Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner, ref § 8 i Utfyllende regler til Forskriften.

Kontakt oss

Publisert 20. mai 2015 12:52 - Sist endret 5. juli 2018 11:05