Undervisning

Her ser du hvilke kurs som er obligatoriske, og hvilke kurs du kan velge mellom for å få godkjent opplæringsdelen.

Obligatorisk undervisning

I løpet av 1. semester må du gjennomføre to obligatoriske forskerkurs tilsvarende 10 studiepoeng: Medisinsk forskningsmetode - Introduksjonskurs og praktisk metodekurs, relevant for ditt fagfelt.

Medisinsk forskningsmetode, Introduksjonskurs

MEDFLMET/MF9010: Kurset gir 5 studiepoeng. Det avholdes hvert semester og går over en uke. Kurset er identisk med det obligatoriske kurset på ph.d.-programmet og du gjennomfører det 1. semesteret på Forskerlinjen.

Praktisk kurs i laboratorieforskning

MEDFLLAB/MF9210: Kurset gir 5 studiepoeng og er beregnet på deg som har prosjekter innenfor laboratorieforskning.

Kurset vektlegger laboratoriesikkerhet og basale teknikker. Det går over 4 dager og holdes i begynnelsen av hvert semester. Kurset bør gjennomføres 1. semester på Forskerlinjen.

Dersom du skal arbeide med dyreforsøk, må du i tillegg ta studiepoengnormert kurs innen dette.

Praktisk kurs i klinisk og samfunnsmedisinsk forskning

MEDFLKSM/MF9230: Kurset gir 5 studiepoeng og er for forskerlinjestudenter som har prosjekter innenfor klinisk forskning og samfunnsmedisinsk forskning. Kurset vektlegger grunnleggende metoder i klinisk og samfunnsmedisinske metoder.

Kurset gjennomføres 1. eller 2. semester på Forskerlinjen.

Forskerlinjens seminarserie

MEDFLSEM: Kurset består av 10 Forskerlinjeseminarer og 5 Dagsseminarer og utgjør tilsammen 8 studiepoeng.

Abstrakt og presentasjon

MEDFLPRES: Abstrakt og presentasjon på Forskerlinjeseminar som tilsammen utgjør 2 studiepoeng. Dette utfører du i ditt 2. Forskerlinjesemester.

Valgfrie kurs og andre forskningsaktiviteter

MEDFLFORD: Du samler 10 studiepoeng før 11. semester fra relevante forskerkurs, andre aktiviteter med inntil 5 studiepoeng kan inngå i MEDFLFORD, se Utfyllende regel til § 8 - Opplæringsdel.

Forskerkursene må være studiepoengnormerte eller godkjente som European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Kurs som ikke er studiepoengnormerte blir vurdert individuelt, der 25-30 kurstimer tilsvarer 1 studiepoeng/1 ECTS.

Publisert 9. des. 2015 15:04 - Sist endret 1. mars 2016 10:32