English version of this page

Kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier

Vi har avansert utstyr til bruk i klinisk ernæringsforskning.

Collage av bilder fra fasiliteten

På kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier har vi undersøkelsesrom, utstyr for antropometri, bioelektrisk impedansanalyse (Seca BIA), måling av kroppsmasser (Lunar iDXA), tre forskningsrom for helromsindirekte kalorimetri (WRIC), bærbart utstyr for indirekte kalorimetri (QNRG), utstyr for måling av gripestyrke og blodtrykk, ultralydsapparat samt laboratorium for blodprøvetaking.

Utstyret er tilgjengelig for forskere på Avdeling for ernæringsvitenskap, på Institutt for medisinske basalfag og Senter for klinisk ernæring samt eksterne brukere etter nærmere avtale. 

Booking

I forkant av hvert semester må prosjektleder melde inn antall deltagere og behovet for rom og utstyr via dette nettskjemaet.

Rommene kan bare benyttes av ansatte ved Avd. for ernæringsvitenskap og Senter for klinisk ernæring.

Forskningsrommene reserveres via kalender i Outlook ved UiO. Møterommene og kjøkken bestilles via TP (tp.uio.no). Kontakt gruppeleder for hjelp med booking av rom. Alle rom som er booket og som ikke trengs likevel må av-bookes. 

Bestill rom etter behov. Hva trenger du av utstyr? 

Opplæring

For opplæring i BIA, PG-SGA, indirekte kalorimetri eller antropometri ta kontakt med Christine Henriksen

For DXA er det påkrevd opplæring i bruk. Kontakt Hege Berg Henriksen

For kalorimetrirommene er det påkrevd opplæring i bruk. Kontakt Stine Ulven.

Fasilitetsledere

Publisert 23. mars 2021 11:02 - Sist endret 9. nov. 2021 12:27