English version of this page

Kjernefasiliteter

Mange fagmiljøer ved fakultetet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. Vi har rundt 20 kjernefasiliteter som skal dekke dette behovet. En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø.

Avansert elektronmikroskopi

Vi tilbyr de fleste aspekter av moderne ultrastrukturforskning basert på transmisjonselektronmikroskopi.

Avansert håndtering av nevrodata

Vi hjelper forskere innen nevrovitenskap med å utarbeide en datahåndteringsplan tilpasset publisering på EBRAINS-plattformen.

Avansert lysmikroskopi, Gaustad

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi og bildeanalyse.

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi (SIM og STORM), mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, total intern refleksjonsmikroskopi (TIRF) og fotokinetikk.

Avansert lysmikroskopi, Montebello

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi (SIM og STORM), mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, total intern refleksjonsmikroskopi (TIRF) og fotokinetikk.

Vi spesialiserer oss på analyse av biologiske data.

Bioinformatikk

Vi spesialiserer oss på analyse av biologiske data.

Vi screener små kjemiske stoffer med høy gjennomstrømningshastighet på jakt etter molekyler som kan manipulere og påvirke biologiske systemer.

Biokjemisk screeningtjeneste

Vi screener små kjemiske stoffer med høy gjennomstrømningshastighet på jakt etter molekyler som kan manipulere og påvirke biologiske systemer.

Vi tilbyr tjenester innen transmisjonselektronmikroskopi.

Elektronmikroskopisk laboratorium

Vi tilbyr tjenester innen transmisjonselektronmikroskopi.

Vi tilbyr tjenester innen flowcytometriske analyser og cellesortering.

Flowcytometri

Vi tilbyr tjenester innen flowcytometriske analyser og cellesortering.

Vi har teknologi for å studere genomers struktur, dynamikk og funksjon.

Genomikk

Vi har teknologi for å studere genomers struktur, dynamikk og funksjon.

Vi tilbyr tjenester innen fremstilling, karakterisering og differensiering av humane pluripotente stamceller.

Humane pluripotente stamceller

Vi tilbyr tjenester innen fremstilling, karakterisering og differensiering av humane pluripotente stamceller.

Vi har avansert utstyr som skal fremme klinisk ernæringsforskning

Kliniske ernæringsstudier

Vi har avansert utstyr som skal fremme klinisk ernæringsforskning

Vi er en kjernefasilitet som tilbyr diverse sekvenseringstjenester.

Norsk sekvenseringssenter

Vi er en kjernefasilitet som tilbyr diverse sekvenseringstjenester.

Vi har ekspertise innen avansert transgenteknologi.

Norsk transgensenter

Vi har ekspertise innen avansert transgenteknologi.

Vi tilbyr ikke-invasiv bildetagning og høyoppløselig magnetisk ressonans spektroskopi.

Preklinisk MR

Vi tilbyr ikke-invasiv bildetagning og høyoppløselig magnetisk ressonans spektroskopi.

Vi tilbyr tjenester innen massespektrometribasert proteomikk.

Proteomikk

Vi tilbyr tjenester innen massespektrometribasert proteomikk.

Vi tilbyr hjelp med fiskehold, avl og bruk av spesialinstrumenter for forskning på sebrafisk.

Sebrafisk

Vi tilbyr hjelp med fiskehold, avl og bruk av spesialinstrumenter for forskning på sebrafisk.

Vi hjelper forskere som ønsker å gjøre forsøk på store dyr.

Stordyrforskning

Vi hjelper forskere som ønsker å gjøre forsøk på store dyr.

Vi tilbyr tjenester innen produksjon og karakterisering av proteiner og andre molekyler.

Strukturbiologi

Vi tilbyr tjenester innen produksjon og karakterisering av proteiner og andre molekyler.

The Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) er et storskala nasjonalt infrastrukturprosjekt for nevrovitenskapelig forskning. Vi har kjernefasilitet for to-foton laser scanning mikroskopi.

To-foton mikroskopi

The Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) er et storskala nasjonalt infrastrukturprosjekt for nevrovitenskapelig forskning. Vi har kjernefasilitet for to-foton laser scanning mikroskopi.

Vi utvikler MR-metoder til bruk i studier av hjernesykdommer

Translasjonell MRI Nevroimaging

Vi utvikler MR-metoder til bruk i studier av hjernesykdommer

Om kjernefasiliteter

Lurer du på hva en kjernefasilitet er eller hvilke andre institusjoner som har kjernefasiliteter?

Kontakt