English version of this page

Kjernefasiliteter

Mange fagmiljøer ved fakultetet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. Vi har rundt 20 kjernefasiliteter som skal dekke dette behovet. En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø.

Avansert elektronmikroskopi

Vi tilbyr de fleste aspekter av moderne ultrastrukturforskning basert på transmisjonselektronmikroskopi.

Avansert lysmikroskopi, Gaustad

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi og bildeanalyse.

Avansert lysmikroskopi, Montebello

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi (SIM og STORM), mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, total intern refleksjonsmikroskopi (TIRF) og fotokinetikk.

Bioinformatikk

Vi spesialiserer oss på analyse av biologiske data.

Biokjemisk screeningtjeneste

Vi screener små kjemiske stoffer med høy gjennomstrømningshastighet på jakt etter molekyler som kan manipulere og påvirke biologiske systemer.

Elektronmikroskopisk laboratorium

Vi tilbyr tjenester innen transmisjonselektronmikroskopi.

Flowcytometri

Vi tilbyr tjenester innen flowcytometriske analyser og cellesortering.

Genomikk

Vi har teknologi for å studere genomers struktur, dynamikk og funksjon.

Humane pluripotente stamceller

Vi tilbyr tjenester innen fremstilling, karakterisering og differensiering av humane pluripotente stamceller.

Kliniske ernæringsstudier

Vi har avansert utstyr som skal fremme klinisk ernæringsforskning

Norsk sekvenseringssenter

Vi er en kjernefasilitet som tilbyr diverse sekvenseringstjenester.

Norsk transgensenter

Vi har ekspertise innen avansert transgenteknologi.

Preklinisk MR

Vi tilbyr ikke-invasiv bildetagning og høyoppløselig magnetisk ressonans spektroskopi.

Proteomikk

Vi tilbyr tjenester innen massespektrometribasert proteomikk.

Sebrafisk

Vi tilbyr hjelp med fiskehold, avl og bruk av spesialinstrumenter for forskning på sebrafisk.

Stordyrforskning

Vi hjelper forskere som ønsker å gjøre forsøk på store dyr.

Strukturbiologi

Vi tilbyr tjenester innen produksjon og karakterisering av proteiner og andre molekyler.

To-foton mikroskopi

The Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) er et storskala nasjonalt infrastrukturprosjekt for nevrovitenskapelig forskning. Vi har kjernefasilitet for to-foton laser scanning mikroskopi.

Translasjonell MRI Nevroimaging

Vi utvikler MR-metoder til bruk i studier av hjernesykdommer

Om kjernefasiliteter

Lurer du på hva en kjernefasilitet er eller hvilke andre institusjoner som har kjernefasiliteter?

Kan vi bli en kjernefasilitet?

Her finner du kriterier som kjernefasiliterer må oppfylle