English version of this page

Kjernefasiliteter

Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter. Hva kan de hjelpe deg med, hvor holder de til og hvordan kontakter du dem?

Mange fagmiljøer ved fakultetet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. Vi har i underkant av 20 kjernefasiliteter som skal dekke dette behovet. En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø.

Mer informasjon om kjernefasilitetenes rolle finner du på om kjernefasiliteter.

Avansert elektronmikroskopi

Vi tilbyr de fleste aspekter av moderne ultrastrukturforskning basert på transmisjonselektronmikroskopi

Avansert lysmikroskopi, Gaustad

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi, mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, lys-felt/bred-felt mikroskopi og bildeanalyse

Avansert lysmikroskopi, Montebello

Vi tilbyr tjenester innen superoppløsningsmikroskopi (SIM og STORM), mikroskopi på levende celler, konfokalmikroskopi, total intern refleksjonsmikroskopi (TIRF) og fotokinetikk

Bioinformatikk

Vi spesialiserer oss på analyse av biologiske data

Biokjemisk screeningtjeneste

Vi screener små kjemiske stoffer med høy gjennomstrømningshastighet på jakt etter molekyler som kan manipulere og påvirke biologiske systemer

Elektronmikroskopisk laboratorium

Vi tilbyr tjenester innen transmisjonselektronmikroskopi

Flowcytometri

Vi tilbyr tjenester innen flowcytometriske analyser og cellesortering

Genomikk

Vi har teknologi for å studere genomers struktur, dynamikk og funksjon

Humane pluripotente stamceller

Vi tilbyr hjelp med humane ES og iPS cellelinjer

Norsk sekvenseringssenter

Vi er en kjernefasilitet som tilbyr diverse sekvenseringstjenester

Norsk transgensenter

Vi har ekspertise innen avansert transgenteknologi

Peptidmatrise

Vi er en tjeneste for peptidsyntese

Preklinisk MR

Vi tilbyr ikke-invasiv bildetagning og høyoppløselig magnetisk ressonans spektroskopi

Preklinisk PET

Vi har infrastruktur for PET-undersøkelser av smådyr

Proteomikk

Vi tilbyr tjenester innen massespektrometribasert proteomikk

Sebrafisk

Vi tilbyr hjelp med fiskehold, avl og bruk av spesialinstrumenter for forskning på sebrafisk

Strukturbiologi

Vi tilbyr tjenester innen produksjon og karakterisering av proteiner og andre molekyler

To-foton mikroskopi

The Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) er et storskala nasjonalt infrastrukturprosjekt for nevrovitenskapelig forskning. Vi har kjernefasilitet for to-foton laser scanning mikroskopi.

Translasjonell MRI Nevroimaging

Vi utvikler MR-metoder til bruk i studier av hjernesykdommer

Om kjernefasiliteter

Lurer du på hva en kjernefasilitet er eller hvilke andre institusjoner som har kjernefasiliteter?

Kan vi bli en kjernefasilitet?

Her finner du kriterier som kjernefasiliterer må oppfylle

Kontakt