Regler

Her finner du kjørereglene til kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier

På senteret har vi flere forskningsrom der det er tilgjengelig ulike måleutstyr (blodtrykksapparat, blodtrykks-stol, Seca-vekt, Seca BIA etc). I tillegg er det telefon og PC i alle rom. Det er viktig at alt utstyr forblir på de rommene de er plassert.

Ta kontakt med Christine Henriksen (99003128) hvis du har problemer med vekter eller annet utstyr.

Sjekkliste

  • Er søppel fjernet fra rommet etter bruk?
  • Er alt utstyr som tilhører rommet fortsatt i rommet?
  • Er alle overflater og utstyr vasket/spritet og satt på plass?
  • Har du logget deg av PC?
  • Er døren låst etter deg?

Erklæring

Bekreftelse på mottatt informasjon (worddokument)

Informasjon om rommene

 

Romnummer Utstyr Ansvarlig/kommentar

Rom 1130
Undervisningskjøkken
Bookes i TP

Fullt utstyrt kjøkken
Plass til 6 personer
Hilde K. Brekke
Rom 1171
Opptatt onsdager
Konsultasjonsrom,
UiO og OUS-PC og telefon
Delt i to rom: benk og Seca målestasjon
Inger Ottestad
rom 1174 A Venterom med stoler og bord  
Rom 1172
Møterom 1
Bookes i TP
PC og prosjektor
Plass til ti personer
Brukes for tiden som venterom
Rom 1173
Møterom 2
Bookes i TP
PC og prosjektor
Plass til ti personer
Brukes av ernærings-poliklinikk 11:30-12:00
Rom 1174 B UiO og OUS-PC og telefon.
Typisk Norsk-studien: personsensitivt arkiv og materiell.
For TNS: Madeleine Skotnes
Rom 1176 A

Konsultasjonsrom, benk, UiO og OUS-PC og telefon.
Seca målestasjon,  Ultralydsapparat.

Ultralydsapparat: Kirsten B. Holven
Rom 1176 B UiO og OUS-PC og telefon Kun egnet til ringing og PC-arbeid
Rom 1424 UiO-PC og telefon Kun egnet til ringing og PC-arbeid
Rom 1189 Konsultasjonsrom, UiO-PC, telefon.
Seca målestasjon og BIA
Seca BIA:
Christine Henriksen
Rom 1190 DXA
Seca målestasjon
DXA:
Hege Berg Henriksen
Rom 1191 Konsultasjonsrom, UiO-PC, telefon.,
Blodtrykksmåler
Blodtrykksmåler:
Hege Berg Henriksen

Rom 1181
Ferdighetsrom.
Brukes også av ernæringspoliklinikken

Konsultasjonsrom, UiO og OUS-PC og telefon.
Blodtrykksmåler, Seca målestasjon og BIA QNRG
Hilde Brekke
Kan kun reserveres for korte tidsrom

Romkomite

Medlemmer av romkomite ved Avdeling for ernæringsvitenskap:


 

Publisert 23. mars 2021 12:16 - Sist endret 27. apr. 2021 11:17