Lunar iDXA

Med DXA maskinen kan du måle benmasse, fettmasse og mager masse i hele kroppen og regionale områder.

Foto: Hege Berg Henriksen

Vi har en Lunar iDXA (Dual-energy X-ray absorptiometry), som er en lavdose røntgenmaskin som måler benmasse, mager masse og fettmasse.

Presisjon og validitet for denne maskinen er målt i flere populasjoner, og resultatene viser at dette er av høy kvalitet. Se referanser under.

For å kunne bruke DXA i ditt prosjekt er det behov for å gjennomgå en opplæring. Kontakt DXA-ansvarlig for dette. 

Prosedyrer for bruk (SOP) og manual

Prosedyre for bruk av DXA (worddokument) 

Prosedyre for innlogging i enCORE (worddokument) 

Brukermanual: røntgen beindensitometer med enCORE v18 programvare (pdf)

Referanser

1. Quantification of adipose tissues by Dual-Energy X-Ray Absorptiometry and Computed Tomography in colorectal cancer patients.
Alavi DH, Henriksen HB, Lauritzen PM, Kværner AS, Sakinis T, Langleite TM, Henriksen C, Bøhn SK, Paur I, Wiedswang G, Smeland S, Blomhoff R.

2. Precision of Lunar Dual-energy X-ray Absorptiometry (iDXA) in measuring body composition among colorectal cancer patients and healthy subjects.
Hege Berg Henriksen, Dena Helene Alavi, Rune Blomhoff. 

Ansvarlig

Hege Berg Henriksen

Publisert 23. mars 2021 14:44 - Sist endret 9. aug. 2021 11:47