English version of this page

Søke enkeltemnestudierett til valgfrie ph.d.-emner i medisin og helsefag

Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen i medisin eller odontologi ved UiO, må søke om studierett før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag.

1. Søke om studierett i Søknadsweb

Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller på forskerlinjen ved UiO, må søke om studierett i Søknadsweb før de kan søke opptak på ph.d.-emner i medisin og helsefag.

For å kunne søke om studierett, kreves det bekreftelse på et av de følgende:

  • formelt opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjeprogram ved en utdanningsinstitusjon innenfor EU
  • mastergrad ved en utdanningsinstitusjon innenfor EU
  • opptak som mastergradsstudent ved en utdanningsinstitusjon innenfor EU
  • Post Doc- stilling ved en utdanningsinstitusjon innenfor EU 

Dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb og må være på norsk eller engelsk.

Søknadperiode for studierett i Søknadsweb er:

Vår:    1. november - 1. mai

Høst:  1. mai - 1. november

Vær oppmerksom på at de valgfrie ph.d.-emnene har ulike søknadsfrister. Du bør søke om studierett senest 3 uker før søknadsfrist til emner. Informasjon om frister finner du i emnebeskrivelsene.

2. Søke opptak til valgfrie ph.d.-emner i Studentweb

Når du har mottatt bekreftelse på studierett, kan du søke opptak til valgfrie ph.d.-emner i medisin og helsefag i Studentweb.

Søknadperiode for å søke opptak til valgfrie ph.d.-emner i Studentweb er: 

Vår:    1. desember - 1. mai

Høst:  1. juni - 1. november

Vær oppmerksom på at ph.d.-emnene har ulike søknadsfrister. Søknadsfristen finner du i emnebeskrivelsen til det enkelte emne. Du er selv ansvarlig for å søke opptak til ph.d.-emner innen fristen.

Informasjon om når du kan forvente svar på søknad om opptak til ph.d.-emnene finner du også i emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

 

Publisert 28. apr. 2016 12:50 - Sist endret 21. sep. 2022 13:22