English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Fotomontasje av scener fra forskningshverdag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

20 sep.
13:15, Runde auditorium, Domus Medica
24 sep.
13:15, Auditoriet Øyeavdelingen, Ullevål sykehus
24 sep.
13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166