English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

i dag nov.
13:00, Grønt auditorium, Rikshospitalet
16 nov.
13:15, Nye auditorium 13 på Domus Medica, Sognsvannsveien 9
16 nov.
13:15, Festsalen Gaustad sykehus, Sognsv 21 - bygg 10.