English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

19 mai
15:00, Auditoriet i Kvinnesenteret, bygg 8, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
20 mai
14:15, Gamle festsal, Domus Academica
25 mai
13:15, Rødt auditorium 2, Rikshospitalet