English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

27 mai
12:15, Grønt auditorium 1, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20
31 mai
12:15, Auditoriet, Kreftsenteret, bygg 11, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
01 juni
12:15, Fredrik Holst Hus
02 juni
13:15, Auditorium, Institute for Cancer Research, Radiumhospitalet