English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Fotomontasje av scener fra forskningshverdag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Ph.d.-poliklinikk

Her kan du få svar på spørsmål om opptak til ph.d.-programmet, råd og veiledning.

Disputaser

i dag jan.
12:15, Auditoriet, Forskningsbygget, Radiumhospitalet
i dag jan.
13:15, Diakonhjemmet sykehus, Psykisk helse Vinderen, auditoriet 1 etg.,
29 jan.
12:30, Auditoriet Nye Nord, 5. etasje, Akershus universitetssykehus