English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

19 aug.
13:15, Runde auditorium, Domus Medica
22 aug.
13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (Bygg 25), Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166
26 aug.
11:15, Runde auditorium, Domus Medica

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.