English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

22 nov.
13:15, Monrad Krohns Aud, D5.4033, Sognsvannsveien 20
22 nov.
13:15, Seminarrom 3 B1.1017, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20
23 nov.
12:15, Seminarrom 3 B1.1017, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20