English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Fotomontasje av scener fra forskningshverdag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

28 mars
13:15, Grønt auditorium i Labbygget (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
29 mars
10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20
29 mars
13:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20