English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

i dag des.
13:15, Auditoriet i K-bygget, Radiumhospitalet
i dag des.
13:15, Nye Nord, auditorium 5. etasje, Akershus universitetssykehus
i dag des.
14:00, Store auditorium, Midtblokken (06), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
09 des.
13:15, Frederik Holsts hus: Auditorium 124, Kirkeveien 166

Beskjeder

Informasjon om arrangementer, frister og endringer som er relevante for ph.d.-utdanningen.