English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Fotomontasje av scener fra forskningshverdag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

27 mai
13:15, Auditorium 13, Domus Medica
27 mai
13:15, Auditoriet, Øyeavdelingen (bygg 36), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166
27 mai
13:15, Blå auditorium, Rikshospitalet