English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag

Fotomontasje av scener fra forskningshverdag

Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet.

Disputaser

14 nov.
13:00, Store Auditorium, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog
19 nov.
13:15, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet
21 nov.
13:15, Hartvig Halvorsens auditorium, Diakonhjemmet, Diakonveien 12 (DBL-bygget)