English version of this page

Regelverk

Ph.d.-utdanningen reguleres av UiOs forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler tilhørende denne. Her finner du en oversikt over regelverk og veiledninger.

UiOs forskrifter og veiledninger

Forskrifter fastsatt av UiO

Utfyllende regler ved Det medisinske fakultet

Helseforskning

Publisert 20. mai 2015 10:44 - Sist endret 25. mars 2022 12:21