English version of this page

Regelverk

Ph.d.-utdanningen reguleres av UiOs forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler tilhørende denne. Her finner du en oversikt over regelverk, kvalitetssystem og veiledninger.

UiOs forskrifter og veiledninger

Forskrifter fastsatt av UiO

Utfyllende regler ved Det medisinske fakultet

Kvalitetssytem for utdanningsvirksomhet

Kvalitetssystemet er en ramme for kvalitetsarbeidet for hele UiO. Det består av en felles systembeskrivelse, fakultetsvise rutiner for kvalitetsarbeidet og arenaer for erfaringsdeling. 

Periodiske evalueringer

2018

Helseforskning

Publisert 20. mai 2015 10:44 - Sist endret 21. nov. 2022 10:39