English version of this page

For mye B-vitaminer kan føre til hoftebrudd

Mange tar B-vitaminer som kosttilskudd uten at de trenger det. Kombinasjonen av B6- og B12-vitaminer kan til og med være skadelig.

Illustrasjonsfoto av B-vitaminer

Høye doser av B6- og B12-vitaminer kan føre til hoftebrudd. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mange friske personer tar høydose vitamin B-tilskudd. De tar det for sikkerhets skyld, i troen på at det er bra for helsen. Hvor utbredt dette er varierer mye fra land til land. Det er ikke vanlig å selge høye doser av B-vitaminer i Norge, men det er likevel lett å få tak i via internett.

De høye dosene har imidlertid ingen helsebringende effekt hos ellers friske personer. Det er bare når du har mangel på B-vitaminer at du trenger å ta tilskudd.

Stor studie

Portrettfoto av professor Haakon E. Meyer
Professor Haakon E. Meyer. Foto: UiO

En ny studie viser at det er en økt risiko for hoftebrudd hos kvinner som tar høye doser med B6-vitaminer kombinert med høye doser av B12-vitaminer.

Professor Haakon E. Meyer og samarbeidspartnere ved Harvard analyserte data fra den amerikanske Nurses Health Study. Studien omfattet over 75 000 amerikanske kvinner.

Funnene ble gjort i en såkalt kohort-studie.

Dette er en type studie hvor forskerne følger en gruppe over lang tid og ser hvem som utvikler sykdom eller skader.

Dataene i studien ble samlet inn i over 30 år. Kvinnene i studien rapporterte møysommelig inn kosthold og kosttilskudd. 

Overførbar til norske forhold

– Studien er overførbar til norske forhold, selv om amerikanske kvinner bruker en del mer tilskudd enn norske, sier professor Haakon E. Meyer.

– Mistanken ble vekket da vi analyserte data på nytt fra to store norske studier i 2017, sier Meyer. I disse studiene fikk deltakerne høydose vitamin B-tilskudd eller placebo.

Overraskende nok hadde personer som fikk høye doser av vitamin B6 og B12 i kombinasjon en betydelig økt risiko for hoftebrudd. Dette funnet ble altså bekreftet i den nye amerikanske studien.

B12 alene gir ikke økt risiko

– En del eldre har behov for ekstra vitamin B12-tilskudd, og det er ikke holdepunkt for at vitamin B12 alene gir økt risiko for hoftebrudd, påpeker professor Meyer.

Studien ble utført av professor Haakon E. Meyer, forsker Kristin Holvik og forskere ved Harvard T. H. Chan School of Public Health. 

Haakon E. Meyer er tilknyttet Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet, UiO. I tillegg er Meyer tilknyttet Folkehelseinstituttet hvor også Kristin Holvik arbeider.

Studien ble publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Av Thomas Olafsen
Publisert 10. sep. 2019 08:00 - Sist endret 6. nov. 2019 10:05