English version of this page

Screening med koloskopi forebygger ikke tarmkreft så godt som antatt

Ny norsk studie viser at screening med bruk av koloskopi reduserer risikoen for tarmkreft med 18 prosent. Reduksjonen er mindre enn ekspertene tidligere har antatt.

Leger som utfører en koloskopi

Colourbox illustrasjonsfoto

Den 10. oktober presenteres verdens første randomiserte studie (utvalg ved loddtrekning) om koloskopiscreening mot tarmkreft, under årets UEG Week i Wien. United European Gastroenterology Week er den ledende kongressen for mage- og tarmsykdommer i Europa og samler over 14.000 deltagere hvert år. 

Studien er publisert i sin helhet i New England Journal of Medicine (NEJM) (nejm.org).

– Koloskopi er dessverre ingen vidunderkur mot tarmkreft. Ifølge vår nye studie er det kanskje ikke bedre enn avføringstestene, sier Michael Bretthauer, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus.

Tidligere har eksperter antatt at effekten av tarmkikkertundersøkelse (koloskopi) for å finne tarmkreft er betydelig større enn for avføringstester. Avføringstester brukes i screening-programmer for tarmkreft i mange land i dag. Forskere har regnet med at opptil ni av ti tilfeller av tarmkreft kan forebygges med koloskopi. Med avføringstester er det samme anslått å være to til tre av ti. I studien har forskerne undersøkt om screening for tarmkreft ved koloskopi forebygger tarmkreft.

Portrettfoto av Michael Bretthauer
Professor Michael Bretthauer Foto: Niklas R. Lello


I den nye studien fikk 1,2 prosent av de som ikke ble randomisert til tilbud om screening påvist tarmkreft i løpet av de ti årene forskerne fulgte deltakerne, sammenlignet med 0,98 prosent i gruppen som fikk tilbud om screening.

– Dette betyr at nye tilfeller av tarmkreft ble redusert med 18 prosent blant deltagerne som fikk tilbud om screening med koloskopi, sier Bretthauer. 

Studien ledes av Bretthauer og kolleger ved forskergruppen Klinisk effektforskning (uio.no) ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Studien blir kalt NordICC, Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (uio.no)

Forskerne har fulgt 95.000 deltakere fra fire europeiske land i over ti år 

Studien inkluderer 95.000 deltakere fra Norge, Sverige, Polen og Nederland. Den er en av de største randomiserte studiene som noensinne har blitt gjennomført. 

Friske mennesker mellom 55 og 64 ble randomisert til to grupper; den ene gruppen fikk tilbud om én kreftscreening med koloskopi, den andre fikk ikke tilbud om screening. Alle deltagerne i studien ble fulgt opp over ti år, for å undersøke om koloskopi faktisk forebygger tarmkreft.

I Norge ble det satt opp screeningsentre ved Sykehuset Sørlandet i Kristiansand og Arendal, som gjennomførte mange tusen koloskopier i forbindelse med studien mellom 2009 og 2014. Tilsvarende sentre ble satt opp i de andre landene.

Myndighetene bør ta hensyn til resultatene fra studien i utformingen av det nye tarmscreeningprogrammet i Norge

Dødeligheten av tarmkreft er generelt lav i NordICC-studien. Bare tre av tusen døde av sykdommen i løpet av ti år, uavhengig av om de fikk tilbud om screening eller ikke. Det var ingen signifikant nedgang i dødelighet i screening-gruppen, sammenlignet med gruppen som ikke fikk tilbud om screening. 

– Det er svært gledelig at dødeligheten av tarmkreft generelt er lav i studien. Tallene er lavere enn vi forventet når vi planla studien, sier Bretthauer. 

Grunnen til dette er at behandlingsmulighetene for tarmkreft har blitt betydelig bedre de siste ti årene. Screening med koloskopi blir derfor mindre effektivt for å forhindre at pasienter dør av tarmkreft.

– Dette kan igjen bety at å innføre screening med koloskopi som en del av tarmscreeningprogrammet i Norge kan være mindre effektivt enn tidligere antatt. Forskere og myndigheter bør nå diskutere hvordan programmet skal utformes fremover med hensyn til resultatene fra NordICC-studien, sier Bretthauer. 

Forskerne vil følge deltagerne i studien videre de neste årene, for å se om effekten av screening blir bedre. Den neste rapporten fra studien er planlagt publisert om to år.

Hør mer om studien i podcasten EndoTalks (YouTube), hvor professor Michael Bretthauer er intervjuet

Hva er koloskopi?

Ved koloskopi føres en bøyelig kikkert inn i tykktarmen gjennom endetarmsåpningen. Undersøkelsen kan avdekke tarmkreft på tidlig stadium, og legen kan fjerne forstadier til tarmkreft, såkalte polypper. En polypp er en utvekst på slimhinnen i tarmen, som kan utvikle seg til tarmkreft. En koloskopiundersøkelse krever tømming av tarmen ved hjelp av en drikkevæske dagen før undersøkelsen. Selve undersøkelsen tar om lag 45 minutter, og utføres ved de fleste sykehus i Norge av trente leger.

En video om koloskopi fra Rikshospitalet kan du ser her: Slik foregår en koloskopi - YouTube (Kreftregisteret)

Om tarmkreftscreening i Norge

Det nasjonale programmet for tarmkreft, tarmscreeningprogrammet, ble innført i Norge fra 2022. Screeningprogrammet bruker en test for påvisning av blod i avføring, som nå distribueres til alle 55-åringer i Norge.

Helsedirektoratet har anbefalt at avføringstesten skal erstattes med koloskopi i løpet av de neste fem årene. Det har imidlertid vært usikkerhet rundt fordelene og ulempene av screening med koloskopi, da det ikke har blitt utført randomiserte studier på dette tidligere. NordICC-studien bidrar til å tette dette kunnskapshullet, og fikk mye oppmerksomhet på den europeisk kongressen i Wien.
Av Mathilde Coraline Aarvold Bakke
Publisert 10. okt. 2022 07:04 - Sist endret 10. okt. 2022 13:14