Prøveforelesning: Tore Norendal Braathen

M.Sc. Tore Norendal Braathen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skreddersydde attføringstiltak ved langtids sykefravær - finnes det evidensbaserte retningslinjer?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 12. okt. 2015 08:48 - Sist endret 12. okt. 2015 09:11