Prøveforelesning: Line Kildal Bragstad

M.Sc. Line Kildal Bragstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teorier og metoder for å forstå pårørendes erfaringer og behov for støtte.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 15. apr. 2015 08:41