Prøveforelesning: Patrick Gueswendé Christian Ilboudo

M.Sc. Patrick Gueswendé Christian Ilboudo ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Defining perspectives in costing studies and economic evaluations - implications for results, conclusions and policy advice.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 8. apr. 2015 08:44 - Sist endret 21. apr. 2015 19:21