Prøveforelesning: Meselu Taye Kebede

M.Phil. Meselu Taye Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Discuss abortion in the intersection of culture, law and religion.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 22. apr. 2015 08:20 - Sist endret 23. apr. 2015 14:00