Prøveforelesning: Kirsten Valebjørg Knutsen

Cand.med. Kirsten Valebjørg Knutsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The definition of vitamin D deficiency and insufficiency. A historic overview, validity of different present definitions used and ways to improve uncertainty.

Disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 13. mai 2015 11:23