Prøveforelesning: Ivan Spehar

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fremtidens klinikkledere i Norge. En diskusjon av; 1) hvilke utviklingstrender som vil kunne påvirke klinikklederens rolle (f.eks. internasjonalisering, nye profesjoner, tverrfaglige team, brukermakt); 2) hvilke tiltak innenfor rekrutteringspraksis og lederutdannelse og – utvikling som vil kunne ruste ledere bedre til fremtidens lederrolle.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 2. juni 2015 08:20 - Sist endret 2. juni 2015 09:22