Prøveforelesning: Lena Fauske

MA Lena Fauske ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er nyttige psykososiale og sosiokulturelle perspektiver på helse og sykdom for unge som overlever kreft?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.               

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 14. nov. 2016 10:40 - Sist endret 18. nov. 2016 11:06