Prøveforelesning: Ruby del Risco Kollerud

M.Sc. Ruby del Risco Kollerud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Radoneksponering i et folkehelseperspektiv: konsekvenser og nytten av forebyggende tiltak?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.          

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 22. aug. 2016 09:47 - Sist endret 24. aug. 2016 13:25