Prøveforelesning: Øystein Lappegard

Cand.med. Øystein Lappegard ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Metodetriangulering – potensial og anvendbarhet i helseforskning»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 20. sep. 2016 15:39 - Sist endret 22. sep. 2016 11:23