Prøveforelesning: Eivind Aakhus

Cand.med. Eivind Aakhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hva er de største utfordringene i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om helsetjenester for eldre med psykiske lidelser, og hvordan kan disse overvinnes?"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 9. feb. 2017 15:33 - Sist endret 9. feb. 2017 16:22