Prøveforelesning: Ida Marie Bredesen

M.Sc. Ida Marie Bredesen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Effekten av ulike pedagogiske læringsmodeller på læring».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. nov. 2017 13:55 - Sist endret 16. nov. 2017 09:29