Prøveforelesning: Dag Brekke

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av langtidssykmeldte til arbeid. Blir pasientene sykeliggjort i helsevesenet?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. des. 2017 09:05 - Sist endret 4. des. 2017 09:05