Prøveforelesning: Knut Eirik Ringheim Eliassen

Cand.med. Knut Eirik Ringheim Eliassen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Tick-borne human infections other than Lyme».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 21. nov. 2017 16:32 - Sist endret 21. nov. 2017 16:32