Prøveforelesning: Hedda Eik Grape

M.Sc. Hedda Eik Grape ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er fibromyalgi og hvordan kan tilstanden behandles?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. nov. 2017 09:00 - Sist endret 3. nov. 2017 09:00