Prøveforelesning: Heidi Holmen

Master Heidi Holmen ved Institutt for helse og samfunn  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Pasientenes helsetjeneste» – status, muligheter og utfordringer ved involvering av pasienter i praksis og forskning i kommunalhelsetjenesten

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 7. des. 2017 13:18 - Sist endret 7. des. 2017 13:18