Prøveforelesning: Heidi Jerpseth

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er etiske implikasjoner av det å involvere pårørende til pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, bl.a. i avgjørelser vedrørende non-invasiv ventilasjon og invasiv ventilasjon?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning


 

Publisert 7. juni 2017 09:27 - Sist endret 7. juni 2017 09:37