Prøveforelesning: Lars-Kristian Lunde

M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical workload as a predictor for adverse musculoskeletal conditions: What is the evidence?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 14. sep. 2017 16:13 - Sist endret 14. sep. 2017 16:13