Prøveforelesning: Hilde Solli

Cand.san. Hilde Solli ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Den nye teknologiens betydning for omsorgstjenestenes innhold og for relasjoner mellom brukere/pasienter og helsepersonell».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 12. sep. 2017 16:31 - Sist endret 12. sep. 2017 16:31