Prøveforelesning: Kari Modalsli Aaberg

Cand.med. Kari Modalsli Aaberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetic causes and susceptibility of epilepsy among children.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 4. juni 2018 09:12 - Sist endret 21. sep. 2018 08:40