Prøveforelesning: Anne Bergljot Bærug

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mor-barn-vennlig initiativ som evidensbasert praksis i primærhelsetjenesten.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

Publisert 27. apr. 2018 08:26 - Sist endret 27. apr. 2018 09:00