Prøveforelesning: Anja Maria Lyche Brænd

Cand.med. Anja Maria Lyche Brænd ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kliniske retningslinjer i allmennpraksis: Årsaker til manglende etterlevelse og aktuelle tiltak for å bedre etterlevelsen.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. aug. 2018 09:01 - Sist endret 14. aug. 2018 09:01