Prøveforelesning: Åse Ruth Eggemoen

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Den gravide og diende mors kosthold: Bekymringer knyttet til miljøgifters betydning for fosterets og barnets helse».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. mai 2018 13:57 - Sist endret 14. mai 2018 13:57