Prøveforelesning: Birgit Kvernflaten

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Improving maternal health - policies and practices in an international and comparative perspective.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 15. jan. 2018 09:47 - Sist endret 15. jan. 2018 09:47