Prøveforelesning: Maria Garcia Lopez

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gender differences in hip fracture epidemiology and etiology.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. mai 2018 09:44 - Sist endret 8. mai 2018 14:27