Prøveforelesning: Sven Eirik Ruud

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 21. sep. 2018 09:29 - Sist endret 21. sep. 2018 13:22