Prøveforelesning: Edel Jannecke Svendsen

Edel Jannecke Svendsen ved Institutt for Helse og Samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Drøft forskjeller og likheter mellom barns, foreldres og helsepersonells oppfatninger av bruk av tvang i behandling av førskolebarn og hvilke implikasjoner dette får for kompetanseutvikling av helsepersonell».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. mars 2018 09:47 - Sist endret 7. mars 2018 09:47