Prøveforelesning: Kristine Vejrup

MA. Kristine Vejrup ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Opportunities in utero: How can maternal lifestyle modifications protect offspring from later adverse outcomes.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. feb. 2018 14:55 - Sist endret 15. feb. 2018 09:07