Prøveforelesning: Kjell Vegard Fjeldheim Weyde

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Støy i et folkehelseperspektiv: Diskuter hva vi måler, hvordan vi måler og hvilke metoder kan brukes for dokumentasjon av effekter. Beskriv sårbare befolkningsgrupper og hvilke kliniske effekter det er aktuelt å forebygge og behandle.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 23. mai 2018 15:11 - Sist endret 24. mai 2018 09:46