English version of this page

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM

Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi har opptak en gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, ved ph.d-programmet på ditt hjemmeuniversitet.

Neste søknadsfrist er 25.mai 2017.

Kontakt oss

Kurs og seminarer

13. nov. 2017 - 15. nov. 2017 , Oslo
9. apr. 2018 - 11. apr. 2018 , Bergen

Forskerprofiler

 • vabo Stein Vabo

  Prosjektet ønsker å skape ny viten om epidemiologien rundt brudd-skader i en ski-destinasjonskommune.

 • harbitz-lite Martin Bruusgaard Harbitz

  Prosjektet ønsker å forstå og karakterisere pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten ved å undersøke ulike perspektiv på fenomenet. Vi spør: ”Hvilke perspektiv og erfaringer har pasienter, helsepersonell og Helsetilsyn med pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten?”

NAFALM-nytt

 • bilde-1-smerteklinikk--web Europeisk samarbeid om smerteforskning for personer med demens

  Som del av et forskningsmiljø med flere nære samarbeidspartnere ved andre europeiske universiteter, ønsket Ane Erdal å benytte muligheten til å gjennomføre en studietur mot slutten av sin stipendiatperiode både for å orientere seg om pågående forskning og for å knytte kontakter som hun håper å ta med seg i videre samarbeid som postdoktor.

 • gullbra-disputas-lite Frøydis Gulbrå har disputert

  Frøydis Gulbrå forsvarte sin avhandling “Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help.” ved Universitetet i Bergen tirsdag 30.april.

 • bilde8 Forskning mellom akupunkturnåler og skyskrapere i Shanghai

  Ved Avdeling for allmennmedisin på Universitetet i Oslo har en liten forskningsgruppe de siste årene gjennomført studier som ser på bruk av akupunktur på spedbarnskolikk og akutte ryggsmerter. Høsten 2016 dro vi til Shanghai i akupunkturens hjemland Kina for å se på bruken av denne behandlingen og utveksle erfaringer med kinesiske forskere. Vi sitter igjen med spennende erfaringer om hvordan vi tar med vår forståelse inn i møte med en annen form for medisin, og det gjør også kineserne.