Skrivekurs i klassiske omgivelser 2020

NAFALM arrangerer nytt skrivekurs ved Det norske Institutt i Roma i februar 2020. Kursleder er forfatter, journalist og idéhistoriker Simen Ekern.

Kursets innhold

Formålet med kurset er å gi veiledning i populærvitenskapelig fremstilling av fagstoff. Det er viktig at vi som forskere innenfor helsefagene kan formidle våre funn og fagpolitiske meninger i det offentlige rom. Dette kurset skal gi starthjelp til å gå inn i denne sjangeren. Kurset vil veksle mellom forelesninger, gjennomgang av eget tekstutkast og skriveaktivitet. Alle må medbringe egen PC.

NAFALM arrangerte tilsvarende kurs i 2017 og 2018 ( i 2018 sammen med forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE). Tilbakemeldingene er svært gode, og har resultert i mange publiserte kronikker.  

Kurset er åpent for NAFALM-studenter og deres veiledere. NAFALM dekker opphold og reise.

Program kommer.

Påmelding via nettskjema innen 1.desember 2019

Publisert 13. mars 2019 12:43 - Sist endret 10. mars 2021 12:34