Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 5. okt. 2020 08:3010:30, Zoom

Avslutningsseminar FYSIOPRIM

FYSIOPRIM inviterer til avslutningsseminar om organisatoriske og strukturelle rammer for utvikling av samarbeid mellom kommuneledere, klinikere og forskere.

Tid og sted: 27. nov. 2014 13:15, Store Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Measuring health-related physical fitness in patients with musculoskeletal conditions in outpatient physiotherapy practice – a methodological study.

Tid og sted: 27. nov. 2014 10:15, Store Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reliabiliteten til målemetoder for fysisk form - en litteraturoversikt.

Pasienter, klinikere og fysioterapiledere presenterer erfaringer og nye muligheter ved å være samarbeidspartnere i FYSIOPRIM-programmet. Forskere presenterer forskningsresultater om praksisutøvelsen og om hvordan det går med pasienter som behandles av fysioterapeuter.

Tid og sted: 15. sep. 2011 16:3019:30, Aud 3, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3 A, inngang 2

SEMINARET ER FULLTEGNET!

Et åpent seminar i regi av FYSIOPRIM og delprosjektet Fysisk form. Seminaret er åpent for alle som har interesse for fysisk form hos pasienter, men er særlig rettet mot fysioterapeuter som arbeider med testing og behandling av pasienter i primærhelsetjenesten.

Tid og sted: 22. mars 2010 09:3016:00, Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Samhandlingsreformen legger opp til større oppgaver og ansvar for primærhelsetjenesten i tiden fremover. Dette forutsetter en kompetanse-og kunnskapsutvikling for å lykkes.

Konferansen setter søkelys på hvordan slik kompetanse-og kunnskapsutvikling kan oppnås og finansieres.