English version of this page

FYSIOPRIM

Et forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Forskere og klinikere i FYSIOPRIM, høst 2013. Foto: Anbjørg Kolaas

Evalueringen anbefaler en ny tilsvarende satsning

NIFU har evaluert satsningen med FYSIOPRIM. Se oppslag hos NIFU med tittel "En pionerinnsats for kompetansebygging og helsenytte".  

Her finner du hele evalueringsrapporten.

Sluttrapport

Sluttrapport FYSIOPRIM2

Her finner du rapporten for første periode -2010-2015 

Målsetting

  • Skape ny kunnskap om og for klinisk praksis
  • Etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis
  • Skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer.

Aktuelle saker

Resultater

Fremdriftsrapporter

Samarbeid

FYSIOPRIM er et samarbeid mellom Avdeling for helsefag , Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Trondheim kommune og flere klinikker rundt om i Norge:

Finansiering

 
 
Publisert 24. feb. 2011 18:03 - Sist endret 12. okt. 2021 14:50