English version of this page

Helsestyring og helseledelse

Vi forsker på styringsmodeller og ledelse innen helsevesenet. Våre forskningsinteresser er i spenningsfeltene mellom det politiske/administrative, det profesjonelle og det brukerrelaterte.

Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Helsevesenet kan organiseres på mange ulike måter, så alt fra politisk styring, via planlegging og håndtering i sykehusavdelinger, til kommunikativ ledelse mellom helsepersonell og pasienter er av interesse for oss. Medlemmene av gruppen har bakgrunn fra blant annet statsvitenskap, sosiologi, psykologi, filosofi, etikk og medisin.

Forskergruppen tar utgangspunkt i den tidligere fagsøylen helseledelse, og er etterfølgeren til den nå nedlagte forskergruppen HOME (Health Organization, Management and Ethics).​

Publisert 21. des. 2020 15:19 - Sist endret 21. des. 2020 15:19