Intervju med Michael Bretthauer i Tidsskrift for Den norske legeforening

Intervjuet der Michael Bretthauer forteller om sin første tid i Norge og hvordan han kom i gang med forskningsprosjektene sine finner du i utgave 1/2016 av Tidsskrift for Den norske legeforening:

Michael Bretthauer. Foto: Niklas Lello.

Publisert 15. jan. 2016 15:54 - Sist endret 22. juni 2016 14:43