2015

Publisert 16. des. 2015 21:18

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) deltar nå i det som beskrives som verdens største forskningsprosjekt innen tarmkreft, EPoS (European Polyp Surveillance Study).

Publisert 3. nov. 2015 09:49

Henriette C. Jodal og Magnus Løberg fra gruppen Klinisk Effektforskning holdt den 2. november 2015 et innlegg på Den Nasjonale Prostatakreftdagen i Oslo, et arrangement i regi av Prostatakreftforeningen og Den norske prostatakreftstiftelsen.

Publisert 2. nov. 2015 12:22

I anledning Kreftforeningens årlige tildeling av forskningsmidler ble Michael Bretthauer tildelt et forskerstipend på fire år, hvilket tilsvarer en sum på rundt 4 millioner kroner.

Publisert 12. okt. 2015 14:23

Endoskopisk screening for gastrointestinal kreft har blitt innført i mange land. En forutsetning for kvalifisert beslutningstaking for eller mot deltakelse i screening for enkeltpersoner i målgruppen er presise anslag over omfanget av fordeler og ulemper av endoskopisk screening for kreft.

Siv Furholm ved PC
Publisert 20. aug. 2015 11:31

Etter ett år med forberedelser har rekruttering av pasienter til EPoS (European Polyp Surveillance Trial) studien startet i Norge og i utlandet. EPoS studien skal inkludere 30.000 pasienter de neste tre årene. Målet med studien er å finne det optimale kontrollopplegg for pasienter som har fått fjernet polypper i tykktarmen.

Publisert 20. mai 2015 10:33

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning har nylig holdt et kurs i medisinsk publisering ved Universitetet i Bari i Italia. Kurset var svært vellykket og deltakerne var fornøyde både med gjennomføring og innhold.