PSA screening - fra et folkehelseperspektiv

Henriette C. Jodal og Magnus Løberg fra gruppen Klinisk Effektforskning holdt den 2. november 2015 et innlegg på Den Nasjonale Prostatakreftdagen i Oslo, et arrangement i regi av Prostatakreftforeningen og Den norske prostatakreftstiftelsen.

Turnuslege Henriette C. Jodal og postdoktor Magnus Løberg på Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2015.

Temaet for foredraget var fordeler og ulemper ved screening og en ansvarliggjøring av pasientrollen ved bruk av tydelig informasjon.

Publisert 3. nov. 2015 09:49 - Sist endret 23. juni 2016 10:00