Ekspertråd i medisinsk publisering

Kurset "Medisinsk publisering" vil bli varmt anbefalt til andre. Det viser evalueringen av  det populære hands-on kurset som ble arrangert for 6. gang i mai av Klinisk effektforskning. 

Foredragsholdere på kurset "Medisinsk publisering". Fra venstre: Petter Gjersvik, Siri Lunde Strømme, Are Brean, Darren Taichman og Michael Bretthauer. Foto: Anita Aalby, UiO.

Foredragsholdere på kurset "Medisinsk publisering". Fra venstre: Petter Gjersvik, Siri Lunde Strømme, Are Brean, Darren Taichman og Michael Bretthauer. Foto: Anita Aalby, UiO.

40 deltagere, de fleste Ph.d.-kandidater, deltok på kurset 13.-14. mai. Det ble fort fulltegnet og sluttevalueringen viser at deltagerne var veldig fornøyde med både innhold og kursets form. 

Artikler på sitt beste

Inndelt i seks seksjoner med foredrag, arbeidsgrupper og individuell tilbakemelding på forhåndsinnsendte artikler, tok foredragsholderne for seg alle aspekter ved publisering av vitenskapelige artikler. Fra det store bildet "How to get your manuscript published in a top journal" (Darren Taichman) til detaljene i gruppearbeid som "Improving tables and figures", hadde deltagerne mye igjen for å jobbe med egne og andres artikler gjennom to dager. 

Professor Michael Bretthauer (Klinisk effektforskning), ledet kurset som ble holdt på Gaustad sykehus, Oslo universitetssykehus. 

Jobbing i grupper på kurset medisinsk publisering
Deltagerne på kurset gikk igjennom hverandres artikler som var skrevet og sendt inn på forhånd. Foto: Anita Aalby, UiO.

Foredragsholdere fra innsiden

Michael Bretthauer holdt foredrag og veiledet deltagerne sammen med Darren Taichman (ansvarlig redaktør, Annals of Internal Medicine),  professor Petter Gjersvik (UiO og medisinsk redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening ), Are Brean (redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening), og Siri Lund Strømme (vitenskapelig redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening).

Kursdeltagere og foredragsholdere på kurset "Medisinsk publisering" foran "Tårnbgygget" på Gaustad sykehus hvor kurset ble arrangert 13.-14. mai 2019.
Kursdeltagere og foredragsholdere på kurset "Medisinsk publisering" foran "Tårnbgygget" på Gaustad sykehus hvor kurset ble arrangert 13.-14. mai 2019. Foto: Anita Aalby, UiO.

Initiativtager og ansvarlig for kurset er leder av forskningsgruppen Klinisk effektforskning, Professor Mette Kalager sammen med Professor Michael Bretthauer.

Les mer om innholdet i kurset "Medisinsk publisering".

 

Av Eyrun Thune
Publisert 22. mai 2019 14:17 - Sist endret 28. mai 2019 14:40