Årlige kurs i medisinsk publisering

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel og hvordan få et tidsskrift til å publisere den? Det får du svar på ved å delta på kurs i medisinsk publisering.

Bilde av foredragsholdere i kurs i medisinsk publisering

Foredragsholdere på kurset har erfaring som redaktører i fagtidsskrifter.

Vi holder årlige kurs og workshops med redaktører i ledende fagtidsskrifter som foredragsholdere. Her får du konkrete råd og tips om hvordan du kan forbedre artikler, og hva redaktører i ledende tidsskrifter legger vekt på når de vurderer vitenskapelige artikler.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for klinikere og forskere med noe erfaring med, eller interesse for, å skrive vitenskapelige artikler. 

Kursinnhold

I kurset vil du få god forståelse og kunnskap om redigeringsprosessen i norske og utenlandske fagtidsskrifter.

Det settes av god tid til å jobbe med egne artikler i arbeidsgrupper og kursdeltagerne får muligheten til å benytte nyervervet kunnskap direkte i eget arbeide.
 

Jeg fikk god hjelp til å spisse budskapet mitt og bedre tittelen i artikkelen, sier tidligere kursdeltaker.


Du får en-til-en veiledning på en artikkel som du har tatt med. Ved å diskutere artiklene med redaktørene og deretter i plenum får en god forståelse for hva som skal til for å få publisert en artikkel.

Det blir lagt vekt på å gjennomføre kursene på en profesjonell og vennlig måte. Kurset skal inspirere til å skrive bedre artikler.

Eksempler på kurstema:

 • Hva må på plass før du begynner å skrive?
 • Hvordan få publisert artikkelen i et anerkjent medisinsk tidsskrift?
 • Hva er en god artikkel, og for hvilken målgruppe?
 • Forskningskommunikasjon, fallgruver og muligheter.
 • Tabeller og figurer; hvordan fange leserens interesse?
 • Å skrive akademisk engelsk, å gjøre seg forstått.
 • Hvis du blir avvist – hva skal du endre?
Foredragsholder
Professor Darren Taichman, foredragsholder og redaktør av Annals of Internal Medicine.

Erfarne foredragsholdere

Det er erfarne forfattere og redaktører fra Norge og utlandet som holder foredrag og gir en-til-en veiledning til deltagerne. 

Tidligere foredragsholdere og veiledere:

 • Prof. Darren Taichman, Executive Editor, Annals of Internal Medicine
 • Dr. Are Brean, Editor-in-Chief, Journal of the Norwegian Medical Association
 • Dr. Siri Lunde Strømme, Deputy Editor, Journal of the Norwegian Medical Association
 • Medical director Erlend Hem, Oslo University Hospital, former co-editor-in-chief, Journal of the Norwegian Medical Association
 • Prof. Mette Kalager, University of Oslo and Oslo University Hospital, medical editor, Journal of the Norwegian Medical Association
 • Prof. Michael Bretthauer, University of Oslo and Oslo University Hospital, former medical editor, New England Journal of Medicine and Journal of the Norwegian Medical Association
 • Dr. Lise Helsingen, University of Oslo and Oslo University Hospital, former medical editor, Journal of the Norwegian Medical Association

Samarbeid

Kursene arrangeres av forskergruppen Klinisk Effektforskning ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Tidsskrift for Den norske legeforening,  i samarbeid med Annals of Internal Medicine.

Kurs i Norge og utlandet

Vi har holdt kurs i medisinsk publisering siden 2013 og kursene holdes i inn- og utland.  Til nå har vi holdt kurs i Oslo, Tromsø, Polen, Italia, og Etiopia.

Les om årets kurs og meld deg på her!

Ved spørsmål, kontakt kurskoordinator: madeleine.berli@medisin.uio.no

Av Eyrun Thune
Publisert 7. des. 2018 14:09 - Sist endret 3. mars 2022 09:16