Årlig kurs i medisinsk publisering

Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel, og hvordan få et tidsskrift til å publisere den? Det får du svar på ved å delta på kurs i medisinsk publisering.

Bilde av forsider av tidsskrifter

Foredragsholderne arbeider i velrennomerte tidsskrifter og deler av sine erfaringer. Foto: Anita Aalby

Vi holder årlig kurs og workshop med redaktører i ledende fagtidsskrifter som foredragsholdere. Her får du konkrete råd og tips om hvordan du kan forbedre artikler, og hva redaktører i ledende tidsskrifter legger vekt på når de vurderer vitenskapelige artikler.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for klinikere og forskere med noe erfaring med, eller interesse for, å skrive vitenskapelige artikler. 

Kursinnhold

I kurset vil du få god forståelse og kunnskap om redigeringsprosessen i norske og utenlandske fagtidsskrifter.

Det settes av god tid til å jobbe med egne artikler i arbeidsgrupper og kursdeltagerne får muligheten til å benytte nyervervet kunnskap direkte i eget arbeide.

Du får én-til-én veiledning på en artikkel som du har levert inn i forkant. Ved å diskutere artiklene med redaktørene og i smågrupper, får du en god forståelse for hva som skal til for å få publisert en artikkel.

Ikke vær redd for å vise arbeidet ditt – kurset skal inspirere til å skrive bedre artikler, og gi deg tips og råd som kan øke sjansen for at tidsskriftene publiserer artikkelen din!

Eksempler på kurstema:

 • Hva må på plass før du begynner å skrive?
 • Hvordan få publisert artikkelen i et anerkjent medisinsk tidsskrift?
 • Hva er en god artikkel, og for hvilken målgruppe?
 • Forskningskommunikasjon, fallgruver og muligheter.
 • Tabeller og figurer; hvordan fange leserens interesse?
 • Å skrive akademisk engelsk, å gjøre seg forstått.
 • Hvis du blir avvist – hva skal du endre?
Foredragsholder
Professor Darren Taichman, foredragsholder og redaktør av Annals of Internal Medicine.

Erfarne foredragsholdere

Det er erfarne forfattere og redaktører fra Norge og utlandet som holder foredrag og gir én-til-én veiledning til deltagerne. 

Tidligere foredragsholdere og veiledere:

 • Darren Taichman, redaktør i New England Journal of Medicine
 • Are Brean, sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Erlend Hem, Legeforskningsinstituttet, tidligere assisterende sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening
 • David Weinberg, redaktør i Gastroenterology
 • Mette Kalager, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, tidligere medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Michael Bretthauer, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, redaktør i Annals of Internal Medicine, tidligere medisinsk redaktør i New England Journal of Medicine og Tidsskrift for Den norske legeforening
 • Lise Helsingen, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, tidligere medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Samarbeid

Kurset arrangeres av forskergruppen Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Tidsskrift for Den norske legeforening, i samarbeid med Annals of Internal Medicine, Gastroenterology, New England Journal of Medicine og Legeforskningsinstituttet.

Kurs i Norge og utlandet

Vi har holdt kurs i medisinsk publisering siden 2013 og kursene holdes i inn- og utland. Til nå har vi holdt kurs i Oslo, Tromsø, Polen, Italia, og Etiopia.

Ved spørsmål, kontakt kurskoordinator: madeleine.berli@medisin.uio.no

Meld deg på årets kurs her!

Av Anita Aalby
Publisert 2. des. 2022 14:21 - Sist endret 2. des. 2022 14:48