Forskere må gjennom en hinderløype av personvernombud

Lokale tolkninger av regelverk rundt personvern forsinker forskning ved flere av landets sykehus, skriver Erle Refsum og medforfattere i et debattinnlegg publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bilde av forsker

Forsker Erle Refsum

Gruppe for Klinisk Effektforskning har gjennomført to nasjonale studier om risiko for kreft hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom og adenomer. Forskerne har kontaktet alle landets sykehus med likelydende forespørsler om tilgang til pasientdata, og har fått vidt forskjellige svar, alle begrunnet i det samme lovverket.

I innlegget Personvern - en hinderløype publisert i Tidsskriftet 15. februar 2019 belyser forfatterne hvordan personvernombud ofte går ut over sitt mandat som uavhengige rådgivere. I verste fall hindrer de forskning som kommer pasientene til gode, i strid med lovverkets intensjon.

Av Erle Refsum
Publisert 15. feb. 2019 14:25 - Sist endret 15. feb. 2019 14:25